Copyright © 2019 Vaněk plus s.r.o. , všechna práva vyhrazena – all rights reserved.

+420 608 101 422

Objednávky

Po - Pa: 8:00 - 16:00

Provozní doba

Středa 8:00 - 9:00 15:00 - 16:00

Nakládání vozíků

Uhli Vaněk

Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem

+420 608 101 422

Objednávky

Po - Pa: 8:00 - 16:00

Provozní doba

Středa 8:00 - 9:00 15:00 - 16:00

Nakládání vozíků

Uhli Vaněk

Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem

+420 608 101 422

Objednávky

Po - Pa: 8:00 - 16:00

Provozní doba

Středa 8:00 - 9:00 15:00 - 16:00

Nakládání vozíků

Uhli Vaněk

Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem

UHLÍ VANĚK
Vaněk SPOL s.r.o

+420 608 101 422

Objednávky

Po - Pa: 8:00 - 16:00

Provozní doba

Středa 8:00 - 9:00 15:00 - 16:00

Nakládání vozíků

Uhli Vaněk

Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem

Reklamační řád pro prodej pevných paliv


1. Uplatňování reklamace na vadné a zakoupené zboží

Vyskytne-li se vadau zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího. Kupující je povinen uvést, v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Při uplatnění reklamace předloží kupující doklad o nákupu zboží a odpovědný pracovník pořídí o reklamaci zápis.

2. Reklamace váhového množství paliva

Reklamace musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením jistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážežením dodávky.

3. Reklamace na optické vady

Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobce tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu jištěné vady jakosti a to u optických vad do 10-ti pracovních dnů od převzetí dodávky. (Optickými vadami se
rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva). Podmínkou je, aby kupující reklamoval celou dodávku paliva z důvodů objektivního zjištění dané skutečnosti. Je nepřípustné, aby kupující reklamoval vyšší obsah podsítného v době, kdy má již téměř veškeré palivo spálené. Oprávněnost reklamace se zjišťuje mechanickým přetříděním celé dodávky paliva.

4. Reklamace na skryté vady

Skryté vady je možné reklamovat ve lhůtě do 6-ti měsíců, nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Skrytými vadami se rozumí, že dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných
zbytků nebo má nižší výhřevnost než je uvedeno v katalogu výrobce, event. dehtuje. Tyto skryté vady, které nemohly být zjištěny při přejímce paliva, se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky.

5. Postup reklamace za optické a skryté vady

Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva. Tyto reklamace řeší Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Budovatelů 2830, Most 434 37, tel. 476 208 610, fax 476 706 948, e-mail: vuhu@vuhu.cz, Lhůta na vyřízení je 30 dní.
O průběhu reklamace se zapíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace výrobce určí výši slevy pro zákazníka. V případě oprávněnosti reklamace dle výsledku laboratorního rozboru a event. mechanického přetřídění paliva, hradí veškeré náklady spojené s tímto úkonem kupující.

6. Vyřízení reklamace

O oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí provozovny na základě výsledků z Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. V případě optických a skrytých a skrytých jakostních vad do 7 dnů po obdržení výsledku rozboru. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

7. Záruční doba

Odpovědnost za vady se řídí Obč.zák. §619 a následující. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchodním a Občanským zákoníkem. Platí pro prodejnu pevných paliv VANĚK plus s.r.o.

Reklamační řád pro prodej pevných paliv

uhlivanek_logo2

CENTRÁLNÍ SKLAD- PROVOZOVNA

sídlo firmy ( zde není sklad )

  • VANĚK plus s.r.o.
    Straškov-Vodochody 321
    Straškov 411 84
  • + (420) 608 101 422
  • uhlivanek@seznam.cz
  • IČ 28740637
  • DIČ CZ28740637

Copyright © 2019 Vaněk plus s.r.o. , všechna práva vyhrazena – all rights reserved.